جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اربیل

شهر و استانی در کردستان عراق

ارپاخان

دهمین ایلخان ایران (قرن8)

اُرتا

اصطلاحی در ارتش عثمانی

اُرتا اُیونو

نوعی نمایش سنتی در ترکیه

اُرتاچ، یوسف ضیاء

شاعر و طنز نویس ترک (قرن14)

اِرتایلان، اسماعیل حکمت

پژوهشگر تاریخ ادبیات،‌ ادیب، متخصص تعلیم و تربیت و نویسنده ترک (قرن13و14)

ارتجال --> بدیهه

ارتداد

اصطلاحی به معنای خروج فرد مسلمان از دین اسلام (گروه کلام برای این مدخل مقاله مستقل نخواهد نوشت. )

ارتش

- ایران قبل از اسلام - دوره اسلامی تا حمله مغول - صفویان - افشاریه و زندیه (پهلوی در تکمله) - پهلوی - افغانستان از 1919

ارتفاق

اصطلاح حقوقی

ارتق بن اکسک --> اَرْتُقیان

ارتقش، مجموعه

مجموعه ای متعلق به قرن هفتم در شهرستان آتابی

اَرْتُقیان

سلسله‌ای ترک تباراز قبایل غز که بر منطقه دیاربکر تا حلب حکمرانی می کردند(قرن5تا9)

ارتماس --> غُسل؛وضو

ارتنا، علاءالدین

مؤسس دولت بنی ارتنا که بر بخشهایی از آناطولی مرکزی حکومت کردند(قرن8)