جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ارباب

در فارسی به معنای شخص بزرگ، دارنده و مالک

ارباب، حاج آقا رحیم

حکیم و فقیه، از مدرسان معاصر حکمت و فلسفه (قرن14)

ارباب، محمد

فقیه امامی (قرن13و14)

ارباب انواع --> مُثُل

ارباب جمشید --> جمشیدیان، ارباب جمشید

ارباب ذوق، حلقه

از انجمن های ادبی مهم اردو

ارباب کیخسرو شاهرخ --> شاهرخ، ارباب کیخسرو

اِربِد

استان و شهری در شمال کشور اردن

اربعون حدیث --> چهل حدیث

اربعین (1)

چهلمین روز شهادت امام حسین (ع) - مباحث فرهنگ عامه

اربعین (2) --> چهل حدیث؛چهل

اربل --> اربیل

اربلو، بارتلمی دو

خاورشناس فرانسوی و مؤلف "بیبلیوتک اورینتال"، نخستین دایرةالمعارف اسلامی (قرن11)

اربلی، بهاءالدین --> بهاءالدین اِربِلی، ابوالحسن علی بن عیسی

اربونه

نام شهر ناربُن فرانسه در منابع مورخان عرب، که مرکز پنجمین ایالت اندلس بود.