جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ادریس دوم --> ادریسیان

ادریسی، ابوعبدالله محمد

گیاهشناس، جغرافیدان و ادیب اندلسی (قرن6)

ادریسیان

سلسله فرمانروایان علوی مراکش (قرن2-4)

ادریسیه --> احمد بن اِدریس

اِدِسا --> رُها

ادعیه --> دُعا

ادغام

از قواعد زبانشناسی عرب

اَدفو

شهری در ساحل غربی رود نیل در مصر

اَدَل

از شهرهای مسلمان نشین شرق افریقا

ادله احکام

دلیلهای احکام شرعی در فقه شیعه و اهل سنت

ادله اربعه

مباحث تاریخی شکل گیری این اصطلاح در شیعه

اِدِموَه / اَدَماوَه

ناحیه ای در افریقای استوایی که قسمت غربی آن در نیجریه و قسمت شرقی آن در کامرون واقع است.

اَدَنه

شهری در جنوب ترکیه

الادوار

کتابی تألیف صفی الدین ارموی، از مآخذ معتبر موسیقی در دوره اسلامی (قرن7)

ادوار

اصطلاحی در موسیقی قدیم ایران