جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ادبیات جدیده

جنبش ادبی ترک (1895-1901)

ادبیات دیوانی --> ترکی، زبان و ادبیات

ادبیات عامیانه

گونه شفاهی ادبیات که بصورت سینه به سینه به یادگار می رسد. - قصه عامیانه - مشخصات ظاهری - اشعار عامیانه و تجدد - اشعار عامیانه تغزلی - قصه و شعر به لهجه های عامیانه ترکی

ادبیات کودکان

مجموعه آثار ادبی که به منظور آموزش و سرگرمی کودکان تدوین می شود.

ادبیات نمایشی --> نمایشنامه

ادبیه، مدرسه

مدرسه‌ای (دبیرستان) خصوصی و اسلامی و سکولار در شهر پادنگ و اولین مدرسه اسلامی نوین در اندونزی

اِدرار

عطا یا انعام مادام العمر، حقوق و مقرری و مواجب

ادراک --> عِلم

اِدِرمِت / اِدرِمیت

شهری در غرب ترکیه

ادرنه

مرکز استانی به همین نام در غرب ترکیه - معماری

ادریس

پیامبری که نام او دوبار در قرآن آمده است.

ادریس اول --> سنوسی، محمد ادریس

ادریس اول

ادریس بن عبدالله، مؤسس سلسله ادریسیان مغرب (قرن2)

ادریس بن حسن، عمادالدین

آخرین داعی مهم اسماعیلی یمن

ادریس بن علی حمزی

مورّخ یمنی و مولف کنز الاخبار(قرن7و8)