جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اخلاص

- اصطلاح و مفهوم قرآنی و مباحث روایی - اصطلاح عرفانی

اخلاص، سوره

صد و دوازدهمین سوره قرآن

اَخلاط

شهر و قلعه ای در شمال غربی دریاچه وان در آناطولی شرقی - قبل از مغول - در دوره مغول و عثمانی

اخلاط چهارگانه

چهار ماده مایع که به عقیده مردمان قرون قدیم و قرون وسطی، اعمال زیستی، اخلاقی و روانی انسان تحت تأثیر آنها بود

اخلاط شاهان --> شاهِ اَرمَن

اخلاق

- علم اخلاق در اسلام؛ مباحث حدیثی؛ کتابها - از شعب حکمت عملی

اخلاق الاشراف --> عبید زاکانی

اخلاق النبی --> ابوالشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد

اخلاق جلالی --> دَوانی، جلال الدین محمد

اخلاق محتشمی --> اخلاق ناصری

اخلاق محسنی

رساله ای در فن اخلاق از واعظ کاشفی (قرن10)

اخلاق ناصری

کتابی در اخلاق تألیف خواجه نصیرالدین طوسی (قرن 7)

اَخمیم

شهری در مصر علیا

اِخوان (1)

جنگجویان صحرایی در شبه جزیره عربستان که پیرو فرقه وهابیت بودند.

اِخوان (2)

یکی از سه طایفه بزرگ مسلمانان چین