جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اخبارالیوم، مؤسسه

از روزنامه های دولتی پرتیراژ مصر

اخبار مجموعه

وقایع نامه کوچک بی نامی درباره فتح اندلس به دست اعراب

اخبار مکه --> ازرقی، ابوالولید

اخباری، میرزامحمد

از مروجین فقه مکتب اخباری (قرن 13)

اخباریه

در فقه امامی، به گروهی اطلاق می شود که به پیروی از اخبار و احادیث اعتقاد دارند

اختاچی --> آخورسالار

اَختَر، روزنامه

روزنامه فارسی منتشر شده در استانبول به همت آقامحمدطاهر قراجه داغی

اختر، محمد صادق خان

نویسنده و شاعر فارسی و اردوزبان شبه قاره هند (قرن13)

اختربینی --> احکام نجوم

اخترشناسی --> نجوم، علم

اختر گرجی، احمدبیگ

شاعر دوره فتحعلی شاه (قرن13)

اختسان، تاج الدین محمد

مولف و دبیر ایرانی در دربار سلاطین تغلقیه (قرن8)

اختصارات --> علائم اختصاری

اختصارحدیث --> روایت حدیث

اختگی/ اخته --> خِصاء