جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یوسف بن عبدالهادی

از فقهای حنبلی (قرن9و10)

یوسف خاص حاجب بلاساغونی --> قوتادغو بیلیگ

یوسف خان دهلوی

مؤسس و رهبر جنبش تبلیغی جماعت (قرن14)

یوسف خان رضوی، میرزا

نظامی و حاکم مغول (قرن11)

یوسف زاده، عبدالله بن محمد

مفسر و محدث ترک(قرن12)

یوسف زایی

از قبایل بلوچ

یوسف سنان شیخی --> شیخی

یوسف عادلشاه بیجاپوری

از پادشاهان سلسلهء عادلشاهیان (قرن8و9)

یوسف کامل

نقاش مصری (قرن14)

یوسف میرک سندی

مؤلف "مظهر شاهجهانی"به سال 1044ه‍.، کتاب مهمّ در تاریخ سند

یوسف و زلیخا

منظومه ای از شاعری در عهد طغانشاه بن آلب ارسلان سلجوقی (قرن6) - در ادبیات فارسی - در ادبیات ترکی

یوسفی، غلامحسین

ادیب، نویسنده و مترجم ایرانی (قرن14)

یوسفی هروی، محمد یوسف

پزشک و منشی همایون شاه(قرن10)

یوسل ، حسن علی

سیاستمدار ، متفکر و نویسنده ترک (قرن13و14)

یوسی، حسن بن مسعود

فقیه مالکی، ادیب و متصوف (قرن11)