جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یحیی خان، آقامحمد

رئیس جمهور پاکستان (قرن14)

یحیی سیبک --> فتّاحی نیشابوری، محمد بن یحیی

یحیی کمال بیاتلی

شاعر و نویسنده مشهور ترک (قرن13و14)

یحیی نحوی

یا "یوحنای نحوی"، طبیب، فیلسوف و نحوی، از شارحان کتب ارسطو (قرن7) (گروه تاریخ علم مقاله جداگانه ای سفارش نخواهد داد و فقط ناظر خواهد بود)

یخچال

محلی که در زمستان یخ را در آن انبار می کردند تا در تابستان مصرف کنند.

یخشی فقیه

مورخ عثمانی و نخستین گردآورنده مشهور مناقب یا قصه های پندآمیز سلسله عثمانی (قرن8و9)

ید، قاعده

از قواعد فقهی

یَدالی، محمد بن مختار

محقق در زمینه های تفسیر، تصوف، تاریخ و شعر و لغت اهل موریتانی (قرن11و12)

یِدْغَه، زبان

از زبانهای ایرانی نو شرقی

یَربوع

گروه مهمی از طوایف تمیم

یَرپوت

سلسله جبالی در ترکیه

یَرلیغ

منشور و فرمان پادشاهان، نوعی برات و سند

یِرلیّه

اصطلاح نظامی عثمانی به معنای دسته های محلی ینی چری

یَرموک

- رودی در سوریه - وادیی میان نهر اردن و بحر لوط در شام - جنگ یرموک

یروان --> ایروان