جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آشپز/ آشپزباشی --> مطبخ

آشپزخانه --> مطبخ

آشپزی

عمل طبخ و آماده سازی غذا به روشهای مختلف

آشتیان

شه و شهرستانی در استان مرکزی - گویش آشتیانی:از گویشهای مرکزی ایران

آشتیانی، اسماعیل

نگارگر، شاعر و ادیب ایرانی (قرن14)

آشتیانی، سید جلال الدین

مدرس فلسفه و عرفان (قرن14)

آشتیانی، محمد حسن

فقیه امامی و از علمای مشروطه خواه (قرن14)

آشتیانی، مرتضی

از علما و فقهای مشروطه خواه ایران، فرزند میرزا محمد حسن آشتیانی (قرن13و14)

آشتیانی، میرزا احمد

فیلسوف و فقیه شیعی (قرن14)

آشتیانی، میرزا مهدی

حکیم، عارف و دانشمند شیعی ایرانی(قرن 14)

آشفته تهرانی --> عصار تهرانی، محمد بن محمود

آشمولین، موزه

موزه ای در شهر آکسفورد، نخستین موزه ای که آثار هنری مشرق زمین را در خود محفوظ نگه داشته است. 1. آدرس و مکان جغرافیایی 2. وجه تسمیه و دلیل نامگذاری 3. تاریخچه بنا(معرفی ساختاری و تزیینی و کارکردی و پیشینه بنا) 4. زمان و شرایط و دلایل تبدیل آن به موزه 5. نو

آشنا، محمد طاهر

شاعر فارسی گوی کشمیری (قرن11)

آشوراده

روستایی جزیره ای در منتهی الیه شبه جزیره میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر

آشوریان --> آسوریان