جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

یادگار، محمد

از شاهزادگان تیموری (قرن9)

یار احمدزایی

طایفه بزرگ بلوچ

یارغو

دادگاه مسئول رسیدگی به جرائم کارگزاران و امرای مغول

یارکند

شهری در چین که ساکنان آن بیشتر مسلمانان ترک زبانند و بیش از 120 مسجد دارد.

یاری هروی مذهب

نقاش و خوشنویس عصر تیموری(قرن9و10)

یازجی، خاندان

از خانواده های ادیب مارونی در سوریه و لبنان (قرن13و14) - شیخ ناصیف بن عبدالله - ابراهیم - خلیل - ورده - حبیب

یازده سپتامبر، رویداد

واقعه تروریستی در آمریکا که به دخالت نظامی آمریکا در افغانستان و عراق انجامید.

یازوری، حسن بن علی

وزیر و قاضی فاطمیان (قرن5)

یازیجی، تحسین

نویسنده و پژوهشگر ادبیات و تصوف معاصر

یازیجی اوغلو، محمد

شاعر و صوفی عثمانی (قرن9)

یاسا

قانون نامه مغولان، مجموعه قوانین گردآوری شده چنگیزخان - در بین ممالیک

یاسر بن عامر

پدر عمّار، و اولین شهید در اسلام (قرن1)

یاسر عرفات

رییس بخش خود گردان فلسطین (قرن14)

یاسری، حسن بن علی

مؤلف و عالم دینی بغدادی، دارای تألیفاتی در تفسیر، فرائض و خطبه ها، رسایل و شعر (قرن7)

یاسمن

گیاهی معطر متعلق به نواحی گرمسیری و استوایی با خواص دارویی