جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هیمالایا/ هیمالیا

رشته کوهی در آسیا که در پاکستان، کشمیر، هند، تبت، چین، نپال و بوتان امتداد دارد.

هیمن مکریانی، محمد امین

شاعر کرد (قرن14)

هینتس، والتر

ایرانشناس مشهور آلمانی، مورخ دوره صفویه(قرن14)

هیولا --> ماده و صورت

هیوی، سید باقر

منجم و مولف ایرانی (قرن14)

هیئت، علم --> نجوم، علم

هیئت مؤتلفه اسلامی

تشکل فعال مذهبی- سیاسی در ایران از دهه40به بعد

ی

از حروف الفبای فارسی، عربی، ترکی و اردو

یابره

شهری در اندلس و امروزه شهری در جنوب پرتقال، که گروهی از علمای اسلام بدان منسوبند.

یابِسَه --> مَیورقه

یأجوج و مأجوج

نام دو قبیله اساطیری مذکور در تورات و قرآن

یاحقی، پرویز

نوازنده ایرانی ویلن (قرن14)

یاحقی، حسین

موسیقیدان ایرانی، نوازنده ویولن و کمانچه (قرن14)

یادگار

اثر و نشان باقی مانده از کسی - در زمینه سکه شناسی رایج شدن سکه هایی که در شرایط خاص و برای مقاصد غیرمعمول ضرب می شدند.

یادگار ، مجله

مجله ای ادبی به مدیریت عباس اقبال آشتیانی در دهه بیست شمسی