جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هه هوانگ، قیام

قیام مشترک مسلمانان هویی، سالار در نایه هه هوانگ در ایالت گنسو علیه دودمان جینگ (قرن13)

هیأت --> عَرَض و عَرَضی

هیاطله

قبیله ای از قبایل بزرگ یوئه چی در چین، دارای اهمیت در تاریخ قرون 5م و 6م بعد از میلاد ایران و هند.

هیاکل النور

کتابی به عربی، در حکمت اشراق از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح سهروردی (قرن6)

هیبت و انس

از اصطلاحات عرفانی

هیت

شهری در غرب عراق

هیتی، علی بن محمد

فقیه حنبلی عراقی (قرن9)

هیثم بن عدی

مؤلف کوفی آثار تاریخی (قرن2)

هیثمی، علی بن ابی بکر

محدث و مؤلف مصری (قرن8)

هیدجی، آخوند ملامحمد

از حکمای متأخر، نویسنده شرحی بر منظومه سبزواری (قرن14)

هیر

نام زنی که قهرمان قصه عشقی هیرورانجها می باشد و یکی ازمعروف ترین و مقبول ترین قصه ادبیات پنجابی است.

هیرشبرگ، یولیوس

چشم پزشک و تاریخ نگار چشم پزشکی (قرن13و14)

هیرمند

رودخانه ای با 5 شاخه که تمام جنوب غربی افغانستان را آبیاری می کند.

هیکل، محمدحسین

نویسنده و سیاستمدار مصری (قرن14)

هیل، دانلد راتلج

مهندس انگلیسی که با تحقیقات خود در تاریخ فن آوری اسلامی شهرت یافته است (قرن14)