جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هوشنگ شاه غوری

حاکم مالوه (قرن9)

هوشیار شیرازی، محمدباقر

استاد دانشگاه تهران و مؤسس اولین آزمایشگاه روانشناسی در ایران (قرن13و14)

هولاکوخان

فاتح و بانی سلسله ایلخانی (قرن7)

هولستر، ارنست

عکاس آلمانی، از پیشگامان عکاسی در ایران (قرن13و14)

هوم

گیاهی مخدر با خاصیت دارویی

هون --> جُفره

هونرباخ، ویلهلم

خاورشناس آلمانی (قرن14)

هوی پرستی

مباحث قرآنی، روایی، و اخلاقی

هویّت --> ذات و ذاتی

هویج

گیاه دوساله از تیره چتریان

هویدا، امیرعباس

رجل سیاسی و نخست وزیر ایران قبل از انقلاب اسلامی (قرن13و14)

هویزه

شهری در خوزستان

هویی

بزرگترین قوم مسلمان در چین

هوئیچی میراندا، آمبروسیو

خاورشناس اسپانیایی، متخصص در تاریخ اندلس (قرن14)

هه ژار

تخلص "عبدالرحمان شرفکندی"، شاعر کرد زبان و مترجم ایرانی(قرن14)