جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هندی، زبانها

شاخه ای از زبانهای آریایی، زبان رسمی هندوستان

هندی، علی بن حسام الدین --> متقی هندی، علی بن حسام الدین

هندی ارموی،‌ محمد بن عبدالرحیم

متکلم اشعری و فقیه شافعی هندی (قرن7و8)

هندیجان

شهری در بندر ماهشهر و نیز نام رودی در آن ناحیه

هنر اسلامی

بخشی از هنر که در جامعه مسلمانان و نه لزوماً توسط مسلمانان رواج دارد.

هنرفر، لطف الله

از پژوهشگران معماری، باستانشناسی و هنر ایران (قرن14)

هنرمندی، حسن

شاعر ایرانی و استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران (قرن14)

هنرهای معاصر، موزه

موزه ای در تهران شامل یکی از مهم‌ترین و جامع‌ترین مجموعه های هنر غربی

هنرهای ملی، موزه

موزه ای در تهران که در برگیرنده بهترین هنرهای ملی ایران در همه سال‌های اخیر مانند مینیاتور، تذهیب‌، خاتم‌، کاشی‌کاری‌، قالی‌بافی‌، پارچه‌بافی‌ و... است.

هنری، جونس

سیاح و سفرنامه نویس دوره نادرشاه (قرن12)

هُنزَه و نَگِر

دو شهر مهم در پاکستان

هنگ آفرین، حسین

نوازنده کمانچه و ویولن و اکثر سازهای نظامی (قرن14)

هنگام

از جزایر خلیج فارس

هِنگلاج --> لس بیله

هنوی، جونس

سیاح و نویسنده انگلیسی (قرن12)