جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

همایون

دستگاهی در موسیقی ایرانی

همایون، داریوش

از دولتمردان و وزرای عصر پهلوی و مؤسس روزنامه آیندگان (قرن14)

همایون شاه

پادشاه تیموری هند (قرن10) - آرامگاه همایون شاه در دهلی

همایونشهر --> خمینی شهر

همایی، جلال الدین

نویسنده، ادیب و شاعر ایرانی (قرن14)

همت

اصطلاحی عرفانی

همّت، ابراهیم

فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله

همجنس گرایی

- در دین زرتشتی - در فقه اسلام - در ادبیات فارسی - در ایران معاصر

همدان

شهر و استانی در ایران - معماری - مسجد جامع - کتیبه های گنج نامه

هَمْدان

طایفه بزرگ عرب یمنی

هَمْدانی، ‌محمد بن عبدالملک

مورخ ایرانی (قرن6)

همدانی، آخوند ملاعلی --> معصومی همدانی، آخوند ملاعلی

همدانی، آخوند نصرالله

دانشمند و فقیه اصفهانی (قرن11)

همدانی، ابومحمد --> ابن حائک همدانی

همدانی، بدیع الزمان --> بدیع الزمان همدانی، ابوالفضل احمد بن حسین