جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هرمزی، حسین بن موسی

منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن4و5)

هرمزی، سعید

ردیف دان ایرانی، نوازنده تار و سه تار (قرن14)

هرمزی، گویش --> بشکَردی

هِرمِس

- نام یونانی خدای مصری - نام سه حکیم در روایات اسلامی

هرملین، اریک اکسل

نویسنده سوئدی و مترجم آثار ادبی ایرانی (قرن13و14)

هُرن، پاول

لغت شناس آلمانی، استاد فقه اللغه شرقی دانشگاه استراسبورگ (قرن13و14)

هرند

از شهرهای استان اصفهان

هِرون اسکندرانی

ریاضی‌دان و مهندس یونانی قرن اول میلادی

هروی، ابوذر

مفسّر، محدث و فقیه مالکی هراتی (قرن4و5)

هروی، ابومنصور موفق

داروشناس ایرانی، صاحب کتاب "الابنیه عن الحقایق الادویه"(قرن4)

هروی، احمد بن ابی سعد

ریاضیدان و منجم ایرانی (قرن4)

هروی، عبدالله بن عروة

محدث (قرن4)

هروی، عبدالمجید بن اسماعیل

فقیه و قاضی حنفی (قرن6)

هروی، علی بن ابی بکر

جهانگرد و صاحب کتاب "الاشارات الی المعرفة الزیارات" (قرن6و7)

هریرود

رودخانه ای در هرات