جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هرزگوین --> بوسنی و هرزگوین

هرزنی، گویش

از گویشهای ایرانی نو شمال غربی

هِرسِک --> بوسنی و هرزگوین

هرسک زاده، احمد پاشا

"هرسگوویچ"دولتمرد و صدراعظم سلطان بایزید دوم و سلطان سلیم اول (قرن9و10)

هرسین

شهرستان و شهری در استان کرمانشاه

هرقل

امپراطور بیزانس (قرن1)

هِرَقلَه --> اِرِگلی

هرقلیطوس

از نخستین فیلسوفان یونان (قرن4ق.م)

هرکولس، ستونها --> قادس

هَرگیسه

از بزرگترین شهرهای سومالی در منطقه‌ی جدایی طلب سرزمین سومالی

هرم --> اهرام

هرمز

شهری قدیمی در ایران که دیگر وجود ندارد. - جزیره ای در خلیج فارس

هرمز، تنگه --> تنگه هرمز

هرمزان

سردار معروف ایرانی در اواخر عهد ساسانیان (قرن1)

هرمزگان

از استان های جنوبی ایران