جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم

نام کتابی مشهور در جغرافیای به زبان عربی تالیف محمد بن احمد مقدسی (قرن 4)

احسن التواریخ

کتابی درباره تاریخ ایران نوشته حسن بیگ روملو (قرن10)

احصاء العلوم

از کتابهای معروف و مهم فارابی در تقسیم بندی علوم

احصار --> حَجّ

اصطلاح فقهی در باب حج

احصان

اصطلاحی فقهی به معنای همسر داشتن مرد یا زن، مباحث فقهی و احکام آن

احصائیه --> سرشماری

احقاف، سوره

چهل و ششمین سوره قرآن

احکام --> حکم(1)

احکام الاولاد

بحثهای فقهی

احکام الجنائز --> خاکسپاری

احکام السلطانیه

اصطلاحی معمول در متون کلاسیک حقوقی اسلامی به مفهوم احکام مربوط به اداره دولت و معرفی آثاری که در این زمینه نوشته شده اند.

احکام القرآن --> آیات الاحکام

احکام خمسه

مباحث و اصول مربوط به وجوب حرمت کراهت اباحه استحباب توجه: فرض العین و فرض الکفایت تنها به واجب ارجاع شود

احکام عدلیه، مجله

قانون تهیه شده در فاصله سالهای 1868-1876 در حکومت عثمانی که بیشترین بخش آن احکام حقوقی وامها، اشیا و مبانی حقوق قضایی است.

احکام فرزندان --> احکام الاولاد