جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

هُدا --> غناء

الهدایة

از مهمترین کتابهای فقه حنفی تألیف برهان الدین مرغینانی (قرن6)

هدایت

بحث قرآنی، روایی، کلامی و عرفانی دربارهء هدایت و ضلالت و رابطه آن با اراده و قدرت و لطف حق تعالی

هدایت، خاندان

خاندانی از رجال دوره قاجار (قرن14) - مهدیقلی خان مخبرالسلطنه - علیقلی خان مخبرالدوله - رضاقلی خان (مدخل ادبیات است) - حسینعلی خان مخبرالدوله - رضاقلی نیرالملک - حسنعلی کمال هدایت

هدایت، رضا قلی خان

ادیب، شاعر، تذکره نویس و مورخ ایرانی (قرن13)

هدایت، صادق

نویسنده ایرانی، از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران (قرن14)

هدایة الحکمه

کتابی فلسفی از اثیرالدین ابهری (قرن7)

هدایت الله، میان

شاعر پنجابی زبان (قرن13)

هدایت الله خان گیلانی

از یاغیان دوره آقا محمدخان قاجار (قرن12)

هدایة المتعلمین فی الطب

کتابی در طب به فارسی از احمد اخوینی بخاری(قرن4)

هدایة المسترشدین --> اصفهانی، خاندان

هدایی، محمود بن فضل الله

عارف ترک طریقت جلوتیه (قرن10)

هدنَه

در فقه اسلامی به معنی مسالمت، متارکه و مصالحه

هدهد

پرنده‌ای از راستهٔ سبزقباسانان با برخی خواص پزشکی

هدین، سون

سیّاح سوئدی و دارای آثار متعددی مربوط به آسیای مرکزی و ایران (قرن13و14)