جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ویدمان، ایلهارد

خاورشناس آلمانی، متخصص تاریخ علوم دوره اسلامی (قرن14)

ویره، گاستون

محقق زمینه جانورشناسی، مؤلف مقالات دایرة المعارف اسلام (قرن14)

ویس

شهری در شهرستان اهواز

ویس و رامین --> فخرالدین اسعد گرگانی

ویسی، اویس

عالم و شاعر و منشی عثمانی (قرن10و11)

ویکتوریا و آلبرت، موزه

موزه ای دارای 17 مجموعه هنر اسلامی در لندن

ویکنز، ج.م

فیلسوف و دانشمند، استاد عربی دانشگاه کمبریج (قرن14)

ویل

واژه قرآنی و نام چاهی در جهنم

وینوق

اصطلاح دیوانی و نظامی عثمانی

ویوُدا

اصطلاحی در ارتش عثمانی

ویوله، هانری

معمار و باستانشناس فرانسوی (قرن13و14)

ویوودالیق

به معنای بخش و ناحیه در عثمانی

وی هند

شهری در جنوب غربی هند

ه

از حروف الفبای فارسی،عربی، ترکی و اردو

هابیل و قابیل

فرزندان حضرت آدم