جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

احرار یمن، جنبش

جنبشی با هدف تشکیل حکومت اسلامی مشروطه در یمن که در سال 1944 آغاز شد و عامل کودتای فوریه 1948 در این کشور دانسته می شود.

احراریه --> خواجه عبیدالله احرار؛نقشبندیه

اِحرام

نخستین عمل از مناسک حج

احرف سبعه

هفت صورت یا لهجه مرتبط با قرائت الفاظ قرآن کریم

احزاب، سوره

سی و سومین سوره قرآن کریم

احزاب، غزوه --> خندق، غزوه

اَحساء

استان شرقی عربستان و مجموعه ای از واحه ها در شرق عربستان

احسان

اصطلاح عرفانی

احسان، احمد

مصنف و مترجم ترک، بنیانگذار مجله ثروت فنون (قرن13و14)

احسان، قاعده

از قواعد فقهی

احسان عباس --> عباس، احسان

احسایی، ابن ابی الجمهور --> ابن ابی جمهور احسائی

احسایی، سید هاشم

عالم، فقیه و خطیب اهل مدینه (قرن 13 - 14)

اَحسایی، شیخ احمد

متکلم و مؤسس مکتب شیخیه و شارح برخی آثار ملاصدرا (قرن12و13) - علینقی (فرزند او)

احسن آباد گلبرگه --> گلبرگه