جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

وخش

ناحیه ای در آسیای مرکزی و نام رودخانه ای در آن

وخی، گویش --> پامیر، زبانها و گویشها

وَدّ

نام بتی در عصر جاهلیت، ذکر شده در قرآن

ودادی، ملا ولی

شاعر آذربایجانی (قرن12)

ودّان --> جُفره

ودای

ناحیه ای در آفریقای مرکزی

ودمدنی

شهری در جمهوری سودان در کناره نیل

الودود

از اسماء الحسنی

ودیع بستانی --> بُستانی

ودیعه

اصطلاح و از ابواب فقه

ودین

نام باستانی بونونیا، شهری در بلغارستان در ساحل راست دانوب

ورارود --> ماوراءالنهر

ورّاق

مستنسخ، مصحّح و مجلّد کتابهای خطی - واژه شناسی و تطور معنای اصطلاحی - کارکردهای اصلی و فرعی، اهمیت حرفه در نظام بازار - امکانات و ملزومات کار(دکان، کاغذ، و سایر انواع نوشت افزار) - توانایی ها، مهارتها، تنوع کارکردها - سطح درآمدی و جایگاه طبقاتی، ترقی عمو

ورّاق، عمربن جعفر

محدث بصری (قرن3و4)

ورّاق، محمد بن یوسف تأریخی

مورخ و جغرافیدان اندلسی (قرن4)