جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

واقف، ملا پناه

شاعر آذربایجانی (قرن11)

واقفه/ واقفیه

از فرق شیعه قائل به مهدویت امام کاظم علیه السلام

واقفی، عباس بن فضل

قاضی موصل و از رجال حدیث (قرن2)

واق واق --> وقواق

والا بدخشانی

از شاعران و دولتمردان دوره اورنگ زیب (قرن11)

والاکیا --> افلاق

والانس --> بَلَنسیَه

والبة بن حُباب

شاعر عرب اوایل دوره عباسی (قرن2)

والده خانی

"والده خان"، کاروانسرایی در استانبول مربوط به دوره سلطان مراد چهارم (قرن11)

والده سلطان

لقبی در امپراطوری عثمانی برای مادر سلطان

والشان --> سیبی

واله اصفهانی، محمد کاظم

از خوشنویسان اواخر دوره زندیه و اوایل قاجار (قرن13)

واله اصفهانی، محمد یوسف

واعظ و نویسنده "خلد برین"(قرن14)

واله داغستانی

شاعر ایرانی دربار مغولان هند (قرن12)

والی (1)

اصطلاح قرآنی و عرفانی؛ شؤون و وظایف و اختیارات حاکم اسلامی