جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

واضح تبریزی، میرزا شفیع

شاعر و متفکر آذربایجانی، دارای آثار فارسی (قرن13)

واعظ، ملا باقر بن اسماعیل

از مشاهیر فضلا و وعاظ تهران عصر ناصری (قرن13و14)

واعظ اصفهانی، سید جمال

از رهبران مشروطه (قرن14)

واعظ خیابانی --> تبریزی، حاج ملاعلی

واعظ قزوینی، محمد رفیع

نویسنده، شاعر و عالم روحانی (قرن11)

واعظ کاشفی، حسین بن علی --> کاشفی سبزواری، ملاحسین واعظ

واعظ مروزی --> عبّادی، قطب الدین

واعظ همدانی، میرزا رضا

از مشهورترین وعاظ بانفوذ تهران در اواخر دوره ناصرالدین شاه (قرن13)

وافِدیه

اصطلاحی نظامی در دوره ممالیک

وافر، بحر --> عَرُوض

الوافی

کتابی از فیضِ کاشانی، حاوی شرح و بررسی احادیث

واقدی، ابوعبدالله محمد بن عمر

مورخ عرب (قرن2و3)

واقعات کشمیر

کتابی در تاریخ عمومی کشمیر با اشاراتی به نام و نشان علما وعرفای عصور مختلف در آن سرزمین، نوشته‌ی محمد اعظم دیده مری (قرن12)

واقعه

اصطلاح عرفانی

واقعه، سوره

پنجاه و ششمین سوره قرآن