جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اجهوری، عبدالبر بن عبدالله

فقیه شافعی مصری (قرن11)

اجهوری، عبدالرحمان بن یوسف

فقیه مالکی مصری (قرن12)

اجیاد --> مکّه

اُجَین

شهری در ایالت مادهیاپرادش

اُچ

شهری باستانی در هند، جنوب غربی پنجاب، در حال حاضر، واقع در پاکستان - تاریخ - آثار تاریخی

اچکزایی --> پشتون

اَچَلپور --> اِلِچپور

اچمیادزین

شهری در ارمنستان، محل جنگ مشهور عباس میرزا با روسها

اچه --> آچه

اَحابیش

قبایلی که از زمان عبدالمطلب تا فتح مکه با قریش هم پیمان بودند و ذکر آنان در تاریخ جنگهای حضرت رسول و مخصوصا اُحُد آمده است.

احادیث موضوعه --> وضع حدیث

الاحاطة فی اخبار غرناطة --> ابن خطیب، محمد بن عبدالله

اَحبار

واژه ای قرآنی به مفهوم "علمای دین یهود"

احباس --> وقف

احباط و تکفیر

از بحثهای مهم کلامی و قرآنی و حدیثی (مدخل تکفیر جداگانه آمده است).