جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نهج الوصول الی علم الاصول --> محقق حلی، جعفر بن حسن

نهجة المرضیه فی شرح الالفیه --> الفیۀ ابن مالک

نهدی، عبدالله بن عمرو

از یاران حضرت علی (ع) در جنگ صفین و همچنین از یاران مختار (قرن1)

نهر

یکی از طویل ترین صور فلکی آسمان

نهر ابی فطرس

رودی با نام امروزی "یرکن" که از داخل تل آویو می گذرد و به مدیترانه می ریزد.

نهرالدم، نبرد

مرزدار ایرانی، مقتول در نبرد الدم

نهرالعاصی --> عاصی، رود

نهرالملک --> دِجله

نهرواله

شهری در ایالت بمبئی هند، نام امروزی آن "پاتن"

نهروالی، قطب الدین محمد بن علا

مورخ عرب (قرن10)

نهروان

منطقه وسیعی میان بغداد و واسط که جنگ میان علی (ع) و خوارج در آنجا رخ داد.

نهضت، حزب

حزب اسلامگرای تونس به رهبری راشد الغنوشی که در سال 1981 ممنوع و غیرقانونی اعلام شد.

نهضت، عصر

تولد مجدد ادبیات و تفکر عرب در نیمه دوم قرن 19

نهضت آزادی ایران

گروه سیاسی در ایران به رهبری مهدی بازرگان که بر اساس تفسیری مدرن از اسلام شکل گرفت.

نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب

حزب اسلام گرای تاجیکستان