جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نوری، شیخ عبدالنبی

مدرس برجسته فقه و اصول و حکمت و فلسفه در حوزه علمیه تهران و از مراجع تقلید (قرن14)

نوری، شیخ فضل الله

از علما و مجتهدین معروف در اوایل عهد مشروطیت (قرن13و14)

نوری، عبدالاحد --> عبدالاحد نوری

نوری، محمد

خواننده و موسیقی دان ایرانی (قرن14)

نوری، مسجد جامع

مسجدی قدیمی که به فرمان نورالدین زنگی در موصل ساخته شد(قرن6).

نوری، میرزا حسن

از حکمای متأخر (قرن14)

نوری، میرزا حسین

محدث امامی، صاحب "مستدرک الرسائل" (قرن13و14)

نوری سعید

نخست وزیر و سیاستمدار عراقی (قرن13و14)

نوری طبرسی، میرزا حسین --> نوری، میرزا حسین

نوریه، دارالحدیث

دارالحدیثی که توسط نورالدین محمود در دمشق ساخته شد (قرن6).

نوز، ژوزف

معروف به نوز بلژیکی، مأمور گمرک ایران

نوزده دی، قیام --> انقلاب اسلامی ایران

نوژه، کودتا

کودتای نافرجام با قصد براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران

نوسود

شهری در شهرستان پاوه

نوش آباد --> آران و بیدگل