جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نورجهان

شاعره و همسر جهانگیر پادشاه (قرن10و11)

نورجیگری

"نورچولوک" جریان فکری اسلامی در ترکیه بر اساس عقاید نورسی سعید دارد.

نورستان

بخشی در افغانستان بر دامنه جنوبی هندوکش - نورستانی، زبانها: زیرگروه مستقلی از زبان‌های هندوایرانی

نورسی، سعید

متفکر مسلمان در ترکیه، بنیانگذار جریان اسلامی معروف به نورچیگری (قرن14)

نور عثمانیه، مسجد

مسجدی متعلق به دوره سلطان عثمان سوم در استانبول(قرن12).

نورعلیشاه

شاعر و عارف ایرانی (قرن13)

نورعلیشاه ثانی

قطب سلسله نعمت اللهی (قرن 13)

نورمحمد مهاروی

از مشایخ صوفی چشتیه در هند (قرن12)

نوروز

اولین روز سال شمسی ایرانیان - در سرزمینهای مرکزی اسلامی - در شرق افریقا

نوروزنامه --> خیّام، غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری

نوروزیه --> بهاریه

نوروکپ

شهری در جنوب غرب بلغارستان

نوری، آخوند ملاعلی

حکیم و مروّج فلسفه ملاصدرا (قرن13)

نوری، ابوالحسین

از مشایخ صوفیه خراسان، مرید سری سقطی (قرن3)

نوری، سید اسماعیل

فقیه و محدّث بزرگ امامی