جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نورالدین ابوالقاسم

"ابوالقاسم محمود بن عمادالدین زنگی " از اتابکان حلب و دمشق (قرن6)

نورالدین ارسلان شاه

"ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنگی"امیر موصل (قرن7)

نورالدین ارسلان شاه دوم

از امرای آل زنگی و از اتابکان موصل (قرن7)

نورالدین حلبی، علی بن ابراهیم

مورخ و ادیب (قرن10و11)

نورالدین رسولی، عمر بن علی

مؤسس دولت رسولیان یمن (قرن7)

نورالدین عاملی

از علمای امامیه (قرن11)

نورالدین محمد دوم

امام اسماعیلی نزاری و پنجمین خداوند الموت (قرن6و7)

نورالدین محمد زنگی

پنجمین امیر ارتقی حصن کیفا و آمد(قرن6)

نورالدین محمود زنگی

سلطان زنگی (قرن6)

نورالدین ملتانی

مورخ، مؤلف جهاندارنامه

نورانی وصال، عبدالوهاب

ادیب و شاعر ایرانی، استاد دانشگاه شیراز (قرن14)

نورای لاهیجی

خوشنویس ایرانی، شاگرد میرعماد (قرن11)

نوربخش، جواد

از مشایخ سلسله نعمت اللهیه شاخه ذوریاستین(قرن14و15)

نوربخش، سید محمد

صوفی و شاعر قاینی و از مدعیان خلافت خواجه اسحاق ختلانی (قرن8و9)

نوربخشیّه

از شاخه های فرقه کبرویّه، منسوب به سید محمد نوربخش (قرن 8)