جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اجتماع امر و نهی

بحثی در اصول فقه

اجتماع مُثُلین --> مُثُل

اجتماعیون- عامیون، فرقه

تشکیلاتی که مهاجران ایرانی در 1905 با کمک انقلابیون محلی در جنوب قفقاز تاسیس کردند.

اجتهاد

اصطلاحی فقهی، تعریف، مباحث تاریخی و موضوعات آن

اجدابیه

شهری کهن در شمال لیبی

اجده/اوجده --> وجده

اجرای احکام

اصطلاحی حقوقی به مفهوم اجرای احکام و آرای مدنی و کیقری دادگاهها

اجرت --> اجاره

اِجزاء

اصطلاح مهم اصولی

اجسام --> جسم

اجل

در لغت به معنای مدت هر چیزی و اصطلاحاً به معنای زمان فرا رسیدن مرگ

اجماع

از مهمترین مبانی فقه اسلامی

اجمیر

شهری در ایالت راجستان واقع در شمال غربی هند

اجنادین، نبرد

جنگی بین مهاجمین مسلمان عرب و مدافعین یونان فلسطین (ق 1)

اجهاض --> بارداری و باروری؛سقط جنین