جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نمازگاه

عنوان برخی بناهای مذهبی با ویژگیهای یک مسجد در هند

نماز وحشت

نمازی خاص مواقع معین

نمازی، فتح الله بن محمد جواد --> شریعت اصفهانی، ملا فتح الله

نمایش

داستانی که بصورت مکالمه به توسط هنرپیشه ها روی صحنه اجرا می شود. - در ایران - در جهان عرب - در شمال آفریقا - در ترکیه - در آسیای مرکزی و افغانستان

نمایش عروسکی

نوعی از نمایش با استفاده از اشکال مختلف عروسک - ایران - ترکیه - کشورهای عربی (حوزه تاریخی عثمانی و کشورهای معاصر عرب) - جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی پیشین نظیر تاجیکستان، ازبکستان و... - شبه قاره (پاکستان و بنگلادش) - جهان مالایایی (مالزی، اندونزی،

نمایشنامه

متن قابل اجرا در تئاتر - سیر تاریخی نمایشنامه نویسی در ایران - معرفی ادبیات نمایشی

نمد

بافته ای ای در هم تنیده و کلفت از پشم یا کرک که از آن فرش و کلاه می بافند.

نمر، فارِس

روزنامه نگار دولتمرد و تجدد طلب سوری - لبنانی (قرن13و14)

نَمِر بن تَولَب

شاعر مخضرم(قرن1)

نَمِر بن قاسط

قبیله‌ای عرب از گروه ربیعة بن نزار

نمرود

شاه معاصر حضرت ابراهیم

نمک

ماده شیمیایی بلوری شکل متشکل از سدیم و کلر - مطالب حدیثی مربوط به آن

نمک، دریاچه

دومین دریاچه بزرگ ایران

نمک چینی

ماده شیمیایی و سفید رنگ شبیه نمک دریا با خواص دارویی

نمل، سوره

بیست و هفتمین سوره قرآن