جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نگاری، میر حمزه

صوفی و شاعر آذربایجانی، دارای اشعاری به فارسی و ترکی (قرن11و12)

نَگِر --> هُنزَه و نَگِر

نَگَر

نام چند شهر در هند

نگروپونته --> آغریبوز

نگری سمبیلان

ایالت و سلطان نشینی در مالزی

نگهبان

از مناصب و مشاغل نظامی و انتظامی

نگهبان، عزت الله

از باستان شناسان بنام ایران (قرن14و15)

نَگیَوَرد

شهری در شمال غربی رومانی که در قرن 17 در اختیار عثمانی ها بود.

نَلْدروگ

شهری کوچک در هند

نَل و دَمن --> فیضی دکنی

نَمارَه

محلّی در سوریه

نماز

مباحث فقهی و اخلاقی

نماز آیات

نمازی که در مواقع خاص خوانده می شود.

نماز باران --> اِستسقاء

نماز شب

نمازی مستحب در شب - مباحث فقهی، روایی و قرآنی