جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نقد النثر --> قدامة بن جعفر

نقد حدیث

علمی که با ارائه نشانه ها و معیارهایی کمک در یافتن احادیث ساختگی و مشکوک می نماید - نقد سندی - شیعی - نقد سندی - سنی - نقد متنی - شیعی - نقد متنی - سنی

نقدعلی بیگ

فرستاده شاه عباس به دربار انگلستان (قرن11)

نقده

شهر و شهرستانی در استان آذربایجان غربی

نقدی، جعفر بن محمد

فقیه و اصولی امامی، ریاضیدان و شاعر (قرن14) - گروه ادبیات مقاله ندارد-

نقدین --> زکات

نقراشی، محمود فهمی

نخست وزیر و از چهره های برجسته سیاسی مصر (قرن14)

نقرس

نوعی بیماری ناشی از تجمع غیر طبیعی اسیداوریک در خون

نقره (1)

فلزی نرم، سفیدرنگ، براق، دارای رسانایی الکتریکی بالا

نقره (2)

دشتی در جبل هارون، میان سوریه، لبنان و اردن

نقره کار، عبدالله بن محمد

فقیه اصولی و ادیب (قرن8)

نقره کاری

نوعی از هنرهای اصیل ایرانی که بصورت حکاکی روی نقره است.

نقش برجسته

هنر ایجاد نقوش عمق‌دار نسبت به سطح بر روی سنگ، گچ و غیره

نقشبند، بهاءالدین --> بهاءالدین نقشبند، محمد بن محمد

نقشبندیه

از طریقتهای مهم تصوف