جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نفل --> نافله

نَفلیّه --> بَقلیّه

نفود

اصطلاحی برای گروهی از دریاهای شن عربستان

نفوسه

طایفه ای بربر در شمال آفریقا

نفی بلد

اخراج از وطن - در دوره اسلامی و معاصر

نفیر --> کَرنا

نفیس بن عوض کرمانی --> برهان نفیس

نفیسه، سیده

از زنان زاهد مصری (قرن3) - مقبره و مسجد سیده نفیسه در قاهره

نفیسی، سعید

شاعر و ادیب ایرانی (قرن13و14)

نفیسی، علی اکبر --> ناظم الاطباء

نفیسیه -->

دارالحدیث

نفیلی، عبدالله بن محمد

حافظ حدیث (قرن3)

نقابه

اصطلاحی به مفهوم اتحادیه های تجاری کالا که پس از جنگ جهانی اوّل استفاده از آن عمومیت یافت.

نقّار، حسن بن داود

نحوی و قاری معروف (قرن4)

نقاره/ نقاره خانه

از آلات موسیقی؛ و نیز محل نواختن نقاره در ادوار مختلف