جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اثر

به معنای نشانه اصطلاحی حاکی از: - حدیث - بازمانده هایی از پیامبر

اثرم،‌ ابوبکر احمد بن علی

محدث و فقیه (قرن3)

اثنا عشریه

شاخه ای از مذهب شیعه معتقد به دوازده امام

اَثور

شهری باستانی در استان موصل با نام کنونی قلعه شرقات

اثولوجیا

ترجمه عربی اثری منسوب به ارسطو که در اصل قسمتی از یکی از نوشته های فلوطین است.

اثیر

ماده شفاف انعطاف پذیر سیال سبکتر از هوا، که از قدیم معتقد بودند افلاک را پر کرده است.

اثیر اخسیکتی

شاعر تاجیک (قرن6)

اثیرالدین ابهری --> ابهری، اثیرالدین

اثیرالدین اخسیکتی --> اثیر اخسیکتی

اثیرالدین اومانی، عبدالله

شاعر ایرانی (قرن7)

اجاره

اصطلاح فقهی و حقوقی، از رایج ترین معاملات

اجازه (1)

به معنای جواز و پروانه و در علم حدیث به معنای اجازه دادن

اجازه (2)

اصطلاحی در خوشنویسی

اُجاق

محل برافروختن آتش

اَجا و سَلمی

نام دو رشته کوه در عربستان مرکزی