جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نِفُّر

منطقه‌ای تاریخی و باستانی در جنوب عراق

نفر، ایل

از ایلات خمسه فارس

نِفَّری، محمد بن عبدالجبار

صوفی عراقی (قرن4)

نفرین

دعای بد کردن در حقی کسی

نفزاوه

از طوایف بربر بُتر در آفریقا

نَفَزه

از قبایل بربر بُتر در آفریقا

نَفْس

- در قرآن و حدیث - در فلسفه و کلام - در عرفان

نِفِس

نام اشعار مذهبی ترکی مربوط به طریقه بکتاشیه و سایر دسته های علوی و شیعی که بصورت موسیقایی خوانده می شود.

نَفَس رحمانی

اصطلاح عرفانی

نفس زکیه، محمد بن عبدالله

شورشی علیه منصور عباسی (قرن2)

نفط --> نفت

نِفطَویه، ابراهیم بن محمد

ادیب، شاعر و لغوی عراقی (قرن3و4)

نفطه

شهری در جنوب تونس

نفعی

"عمر افندی"، از بزرگترین شاعران طنزپرداز و هجونویس ترک (قرن10و11)

نفقه

اصطلاح فقهی به معنای همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی در صورت عادت به احتیاج به واسطه نقصان یا مرض