جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نُعَیم، آل

از خاندانهای مشهور کوفه و از راویان حدیث (قرن1و2)

نعیما

مورخ و وقایعنگار عثمانی (قرن11و12)

نعیم الله بهرائچی --> بهرائچی، نعیم الله

نعیم بن حَمّاد خزاعی مروزی

محدث اهل مروالروذ (قرن3)

نُعَیمه، میخائیل

نویسنده، متفکر، شاعر و ناقد عرب (قرن14و15)

نعیمی --> فضل الله حروفی

نعیمی، عبدالقادر بن محمد

مورخ و محدث دمشقی (قرن9و10)

نفاس --> دِماء ثلاثه

نَفاطه --> سلاح

نفاق

واژه‌ای قرآنی و نیز بررسی حدیثی نفاق

نفایس الفنون

کتاب دایرةالمعارف گونه‌ای در شرح موضوعات مختلف علوم از شمس الدین محمد آملی (قرن8)

نفت

مایعی غلیظ و افروختنی به‌رنگ قهوه‌ای سیر یا سبز تیره‌ یا سیاه که در لایه‌های بالایی بخش‌هایی از پوستهٔ کره زمین یافت می‌شود. 1. در دوران پیش از اسلام 2.در سرزمینهای اسلامی و روم 3.کاربردهای نوین نفت

نفثة المصدور

اثری از شهاب الدین محمد نسوی (قرن7) - اثری از شرف الدین انوشروان بن خالد فینی کاشانی (قرن5و6)

نفحات الانس

کتابی از عبدالرحمان جامی در شرح حال مشایخ صوفیه (قرن9)

نفخ صور

عبارتی قرآنی به معنای حادثه‌ای که موجب مرگ همه جانداران و احیای دوباره مردگان و حضور آنها در پیشگاه الهی می‌شود.