جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نصیرالملک، مسجد

مسجدی از عهد قاجاریه در شیراز (قرن13)

نصیرای همدانی

شاعر ایرانی (قرن11)

نصیرخان لاری

از خوانین و حکام فارس در عهد کریمخان زند (قرن12)

نصیری، محمد ابراهیم

مورخ، مؤلف "دستور شهریاران"

نُصیریه

از فرق غالی شیعه در شرق سوریه و جنوب شرقی ترکیه

نضارة الهلال، مجله

از نشریات مسلمانان چین که بین سالهای 1929 تا 1948 منتشر می شد و نقش سیاسی- اجتماعی مهمی، خصوصا در مبارزه علیه ژاپن با بهره گیری از آموزه های حدیثی و قرآنی داشت.

نضر بن حارث

"ابن علقمه"از شخصیتهای قریش پیش از اسلام و از دشمنان مهم پیامبر (ص)

نَضْر بن شُمَیل

عالم فقه اللغه عرب (قرن2)

نضیر، بنی --> بنی نضیر

نِطاق --> احکام نجوم

نَطرون

نام حداقل شش نوع نمک بوره

نطنز

شهری در استان اصفهان

نطنزی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

نطنزی، محمد بن احمد

محدث، صاحب خصائص الائمه (قرن6)

نظام

از القاب حکّام مسلمان حیدرآباد