جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نریز

شهری در آذربایجان بر سر راه مراغه به ارومیه

نریمانف، نریمان

از رهبران حزب کمونیست آذربایجان و اولین رئیس جمهور آذربایجان کمونیستی (قرن14)

نزار بن مستنصر

مدعی خلافت فاطمی که نزاریه نام خود را از وی گرفته اند (قرن5)

نزار بن مَعَدّ بن عدنان

نام نیای مشترک بخش اعظم قبایل شمالی در جزیرة العرب

نزار قبّانی

شاعر برجسته سوری (قرن14)

نزاری قهستانی

شاعر ایرانی (قرن7و8)

نزاریه

از شاخه های مهم اسماعیلیه

نزوه --> نِزوی

نِزوی

(یا نزوه) شهری در مرکز عمان که در قدیم مرکز فرقه اباضیه بوده است.

نزهة الاخبار --> خورموجی، محمد جعفر

نزهة الارواح و روضة الافراح

کتابی از شهرزوری در احوال و آرای حکیمان و فلاسفه (قرن7)

نزهة القلوب

کتابی دانشنامه گونه به فارسی در باب گیاهشناسی، جانور شناسی و جغرافیا از حمدالله مستوفی (قرن8)

نزهت نامه علائی

دایرةالمعارفی در علوم طبیعی اثر ابن ابی الخیر رازی (قرن5)

نزیب

شهر و ناحیه ای در جنوب شرقی ترکیه

نزیهی ، محمد کریم

متخلص به "جلوه"، ادیب، شاعر و محقق افغانی (قرن14)