جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نجیب آباد

شهری در شمال هند

نجیب الدوله

فرمانده افغانی در شمال هند و بانی شهر نجیب آباد (قرن12)

نجیب الدین جرباذقانی

شاعر فارسی گوی عهد سلجوقیان (قرن6)

نجیب الدین علی بن بزغش --> شیرازی، نجیب الدین علی

نجیب الله، محمّد

آخرین رئیس جمهور دولت کمونیست افغانستان (قرن14)

نجیب حدّاد

روزنامه نگار، شاعر، داستان نویس و مترجم سوری - مصری (قرن12)

نجیب سُرور، محمد

هنرپیشه، کارگردان، نمایشنامه نویس و شاعر مصری (قرن14)

نجیب محفوظ --> محفوظ، نجیب

نُجَیْر

قلعه ای در حضرموت که در سال12ه‍.ق شورشیان به سرکردگی اشعث بن قیس در برابر زیاد بن لبیب در آن پناه گرفتند.

نحاس، ابوجعفر

مفسر و نحوی مصری (قرن4)

نحّاس، مصطفی

سیاستمدار و نخست وزیر مصر (قرن14)

نحاس اصفهانی --> ابوالمعالی رازی

نُحام

"فلامینگو"، پرنده ای در سواحل دریای احمر، خلیج فارس و شمال آفریقا

نحس --> احکام نجوم

نحل، سوره

شانزدهمین سوره قرآن