جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اتحادیه کشورهای عربی

سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی اعراب (آلکسو)

اتحادیه مغرب عربی

اتحادیه اقتصادی متشکل از پنج کشور شمال آفریقا: موریتانی، مراکش، تونس، لیبی و الجزایر که در 1989 تاسیس شد.

اتحادیه ملی مسلمانان فرانسه

اتحادیه ای که در سال 1985 به منظور فعال کردن و حمایت از مسلمانان تأسیس شد.

اتحادیه ملی نیروهای مردمی --> بن بَرَکه، مهدی

اتحادیه میهنی کردستان

یکی از دو حزب عمده کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی از 1975 تا کنون.

اتحاف اهل الزمان --> ابن ابی الضیاف، ابوالعباس احمد

اَتَر

شهری در موریتانی

اترار

شهری در ساحل سیحون

اترک

از طویل ترین رودهای ایران در شمال خراسان

اتسز

امیر خوارزم و موسس سلسله خوارزمشاهیان(قرن6)

اتسز، علاءالدین غوری --> غوریان (1)

اتسز بن اُوَق

از امرای سلجوقی که فلسطین و شام را از فاطمیان بازپس گرفت (قرن5)

اتعاظ الحنفاء باخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء --> مقریزی، تقی الدین

اتفاق (1) --> اجماع

اتفاق (2) --> بخت و اتفاق