جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نایب السلطنه

از مناصب دیوانی به معنای کسی که به نیابت از طرف پادشاهی که به سن قانونی نرسیده و صغیر است، عهده دار امور سلطنت می شود.

نایب الصدر شیرازی --> محمد معصوم شیرازی

نایرره، جولیوس

رئیس جمهور تانزانیا

نائله --> اساف و نائله

نائلی، مصطفی

شاعر بزرگ ترک (قرن11)

نایمان

از طوایف ترک که تا سال 615 ه‍. در ترکستان حکمرانی کردند.

نائین

شهری در اصفهان - نائین، مسجد جامع، از قدیمی ترین مساجد ایران (قرن4)

نائینی، ابوالقاسم

معلم طب در دارالفنون (قرن12و13)

نائینی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

نائینی، میرزا رفیع الدین

از حکمای دوره صفوی، فقیه اصولی و متکلم جامع (قرن11)

نائینی، میرزا محمد حسین

مجتهد اصولی مشروطه خواه، مؤلف "تنبیه الامه"(قرن13و14)

نبأ، سوره

هفتاد و هشتمین سوره قرآن

نبات

نوعی قند است که از نیشکر به‌دست می‌آید.

نبات، علم --> گیاه شناسی

نباتی، ابوالعباس --> ابن رومیّه، احمد بن محمد