جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آسفی --> اسفی

آسمان

گنبد ظاهری که بالای زمین دیده می شود. -مباحث کیهانشناختی - قبل و بعد از اسلام و در فرهنگ عامه - در قرآن و حدیث

آسوان

شهری در جنوب مصر

آسوریان

از گروههای قومی مسیحی ساکن در ایران،عراق، ترکیه و سوریه - قوم شناسی - عقاید و باورها - زبان و ادبیات

آسه آن، سازمان

اتحادیه کشورهاى آسیاى جنوب شرقى، سازمانی اقتصادی به مرکزیت جاکارتا

آسی، زبان

خانواده ای از زبانهای هند و اروپایی از زبانهای ایرانی شمال شرقی

آسیا

کهنترین و پهناورترین قاره جهان

آسیاب

محل آرد کردن گندم (گروه تاریخ اجتماعی مقاله ندارد)

آسیای صغیر --> آناطولی

آسیای مرکزی

سرزمین پهناوری در دل قاره آسیا که هیچ مرزی با آبهای آزاد ندارد. - جغرافیا - جمعیت - قبل از اسلام - اسلام تا مغول - مغول و تیموری - قرن 10-12 - قرن 13 - روابط با ایران در قرن 13 - قرن 20م. - اقتصاد قبل از تیموریان - اقتصاد در قرن 13-14 - زبانهای ای

آسین پالاسیوس، میگل

خاورشناس اسپانیایی متبحر در زمینه آثار ابن عربی و غزالی (قرن19 و20)

آسیه

زن فرعون در قصص قرآنی

آسیه بنت جارالله

دختر جارالله بن صالح معروف به بنت جارالله، دانشمند و محدث مکی اهل سنت (قرن 9)

آش

نوعی غذای ایرانی که با انواع سبزیها و حبوبات پخته می شود.

آشباخ، یوزف ریتر فون

محقق و مورخ آلمانی، متخصص تاریخ اسلام در اندلس (قرن12و13)