جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

نارگیل

از گیاهان نواحی استوایی با خواص دارویی

نارنج

درخت و میوه ای از جنس مرکبات

نارنجک --> سلاح

نارنول

شهر باستانی هند، واقع در ایالت هریانه امروزی

نازعات، سوره

هفتاد و نهمین سوره قرآن

نازک الملائکه

از بنیانگذاران شعر نو عربی(قرن14)

نازلوچای

رودی در آذربایجان غربی

نازله

اصطلاح فقهی به معنای مسائل مستحدثه که در قرون اول کاربرد بیشتری داشته است.

ناس، سوره

صد و چهاردهمین سوره قرآن

ناسخ، امام بخش

شاعر اردو و فارسی گو در شبه قاره (قرن13)

ناسخ التواریخ

کتابی تاریخی از دوره قاجاریه، اثر محمد تقی سپهر (قرن13)

ناسخ و منسوخ --> نسخ (1)

ناسوت --> عالَم

ناسوتیون، عبدالحارث

از فرماندهان نظامی و از رجال سیاسی برجسته اندونزی (قرن14و15)

ناسیونالیست اندونزی، حزب

حزبی که در 1927توسط سوکارنو، از مبارزان استقلال اندونزی، تأسیس شد.