جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میورقی

نام چند فرد از جزایر میورقه (ماژورکا) - ابوالحسن علی بن احمد قاری نحوی (قرن 5) - عبدالله الترجمان (مسیحی مسلمان شده)(قرن8)

مَیّون

جزیره آتشفشانی پریم در ورودی دریای سرخ در باب المندب، متعلق به جمهوری دمکراتیک یمن

مئوناسه

نام گروهی از مراکز آموزش مذهبی در شبه جزیره مالایا که سابقاً مراکز عبادت بودند.

میوند وال، محمد هاشم

نخست وزیر و رهبر حزب های سوسیال دموکرات افغانستان (قرن14)

میه، آنتوان

زبانشناس فرانسوی، متخصص زبانهای ایرانی و ارمنی (قرن13و14)

مَیهنه

شهری کوچک در خراسان قدیم که اکنون در ترکمنستان قرار دارد.

ن

از حروف الفبای فارسی - عربی - ترکی - اردو

نابغه جعدی

شاعر عرب (قرن1)

نابغه ذُبیانی، زیاد بن معاویه

شاعر مشهور مخضرم

نابغه شیبانی

شاعر عرب (قرن2)

نابلس

شهری در بخش مرکزی فلسطین

نابلسی، سلیمان

نخست وزیر و وزیر امورخارجه اردن از 1957-1956 و رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست اردن (قرن14)

نابلسی، عبدالغنی

عارف، متکلم و شاعر(قرن11و12)

نابلسی، عثمان بن ابراهیم

امیر و کاتب ایوبی (قرن7)

نابی، یوسف

شاعر و مورخ عثمانی (قرن11و12)