جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میلا

نام جشنی که در شبهای پنج شنبه در مقبره شاه عتیق در پاکستان برگزار می شود.

میلاپوری، عبدالقادر

صوفی و شاعر و حکیم شبه قاره(قرن12)

میلاد --> مَولِد

میلاس

شهری در جنوب غربی آناتولی

میلانی، محمد هادی

از مراجع تقلید شیعیان، مقیم مشهد(قرن14)

میلر، بوریس فسوولودوویچ

ایرانشناس روس، متخصص گویشهای ایرانی (قرن14)

میلر، کنراد

محقق آلمانی در زمینه نقشه نگاری، صاحب تحقیقاتی برجسته درباره نقشه نگاری مسلمانان به ویژه ادریسی (قرن13و14)

میلسپو، آرتور

حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که برای اصلاح مالیه به عنوان مستشار کل مالی به استخدام ایران درآمد.(قرن14)

میل نادری --> منار نادری

میلی، مبارک بن محمد

عالم و از پیشگامان نهضت اصلاحی الجزایر (قرن14)

میمند

شهری در شهرستان فیروزآباد فارس

میمندی، احمد بن حسن

وزیر غزنویان (قرن5)

میمندی، عبدالرزاق

وزیر دوره غزنوی، فرزند احمد بن حسن میمندی (قرن5)

میمن سینگ

شهری در بنگلادش

میمنه

شهری در شمال غربی افغانستان که در عصر غزنوی اهمیتی خاص داشت.