جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میّ زیاده

تخلص ماری الیاس زیاده، پیشگام در سرایش اشعار منثور، مقاله نویس، خطیب، روزنامه نگار و مترجم عرب (قرن14)

مَیسان

ناحیه ای و امروزه استانی در جنوب شرقی عراق بر کناره دجله

مَیسره

از رهبران بربر در مغرب که علیه سلطه عربها قیام کرد (قرن2).

میسری

طبیب عصر سامانی و مؤلف دانشنامه ای منظوم در پزشکی به فارسی (قرن4)

مَیَسلون

گذرگاهی در کوههای مشرف به لبنان و محل وقوع نبردی میان نیروهای فرانسوی و نیروهای ملک فیصل در سال 1920 م. که به پیروزی فرانسویها و استقرار سلطه آنها در سوریه منجر شد.

میسور

شهری در ایالت کرناتک در هند

میسی عاملی

دو فقیه از فقهای جبل عامل - علی بن عبدالعالی (قرن10) - ابراهیم بن علی (قرن11)

میسیونرهای مسیحی

بررسی تاریخ، فعالیت ها و نقش آنها در ایران و جهان اسلام

میقات --> اِحرام؛حَجّ

میقات، علم

علم تعیین ساعات روز و شب با آلات نجومی

میکالیان

خاندانی صاحب نفوذ و صاحب منصب در خراسان در عهد سامانیان و اوایل غزنویان (قرون3-5)

میکائیل

نام فرشته ای مقرب - در قرآن و روایات

میکیندنی

بندری قدیمی در شرق آفریقا، در جنوب شرقی تانزانیا

مَیل

مفهومی در علم هیئت

میل

واحد اندازه گیری مسافت