جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میر مُهَنّا

از رؤسای عرب ایران در زمان کریم خان زند، و حاکم بندر ریگ که به نواحی اطراف تعرض می‌کرد (قرن12)

میرمیران (1)

سه خانواده ایرانی الاصل اقطاع دار در سند (قرن11و12)

میرمیران (2) --> امیرالامراء؛بیگلربیگی

میرنوروزی

نوعی نمایش شادایرانی مربوط به نوروز

میرویس غلجایی

از رؤسای طایفه غلجایی که در زمان سلطان حسین صفوی قندهار را تسخیر و دعوی سلطنت و استقلال کرد(قرن12)

میزاب --> مسجدالحرام

میزان (1)

اصطلاح قرآنی و کلامی و حدیثی به معنای ابزاری برای سنجش اعمال در روز قیامت

میزان (2)

هفتمین صورت فلکی از منطقة البروج

میزان (3) --> ترازو

میزان اعمال --> میزان (1)

میزان الاعتدال

کتابی در رجال از ذهبی(قرن8)

میزان الحکمه --> خازنی، عبدالرحمان

میزانجی محمد مراد

سیاستمدار و روزنامه نگار عثمانی ،از پیشگامان جنبش ترکان جوان، سردبیر هفته نامه میزان و از رهبران جمعیت اتحاد و ترقی (قرن13)

المیزان فی تفسیر القرآن

تفسیر قرآن از علامه طباطبایی(قرن14)

میزورام

ایالتی در شمالشرقی هند