جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میرزا رفیعا نائینی --> نائینی، میرزا رفیع الدین

میرزا زاده، خالق

ادیب تاجیک (قرن14)

میرزا سلامت علی دبیر

مرثیه سرای اردو زبان (قرن13)

میرزا سمیعا

مورخ ایرانی، ‌مؤلف "تذکرة الملوک"(قرن10)

میرزا شفیع مازندرانی --> محمد شفیع مازندرانی

میرزا صالح شیرازی

ناشر نخستین روزنامه ایران و پایه گذار صنعت چاپ در ایران (قرن13)

میرزا عباس نوری

خوش نویس دورهء قاجار، ملقب به میرعماد ثانی (قرن13)

میرزا عبدالله

موسیقیدان درباری و استاد تار و سه تار که ردیف او مهمترین منبع موسیقی سنتی معاصر ایران است (قرن14)

میرزا علی

نقاش و خطاط ایرانی دوره صفویه(قرن10)

میرزا غلام رضا اصفهانی

خوشنویس ایرانی (قرن13و14)

میرزا فضل علی آقا تبریزی

از روحانیان مشروطه خواه و از وکلای اولین دوره مجلس شورای ملی (قرن14)

میرزا کاظم بیگ

سیاستمدار و زبان شناس قفقازی و از بنیانگذاران تحقیقات خاورشناسی در روسیه (قرن12و13)

میرزا کوچک خان جنگلی --> کوچک خان جنگلی

میرزا ملکم خان --> ملکم خان

میرزاها

نام خاندانی شورشگر از اخلاف تیموریان، در زمان پادشاهی اکبرشاه در هند (قرن10)