جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

میرتُله

شهری کوچک در جنوب پرتقال که در زمان تسلط مسلمانان اهمیت داشت.

میر جان الله شاه رضوی

شاعر فارسی سرا و صوفی اهل سند

میرجاوه

بخش و شهری در زاهدان

میرجعفر --> جعفر علی خان

میرجمله، محمد امین

از وزرا و فرماندهان هند (قرن11)

میر جمله، محمد سعید

از وزرا و فرماندهان نظامی برجسته هند (قرن11)

میرحامد حسین

متکلم و عالم معروف امامی(قرن13و14)

میرحسین هروی --> امیر حسینی هروی

میرخانی

نسبت دو برادر خوشنویس و کاتب ایرانی (قرن14) - حسن - حسین

میرخواند، محمد بن برهان الدین

مورخ و ادیب مشهور ایرانی در عهد تیموری (قرن10)

میرخورد --> سیرالاولیاء

میرداماد، محمد باقر

حکیم و شاعر ایرانی(قرن11)

میرزا

عنوانی فارسی به معنای امیرزاده - در ایران - در هند

میرزا آقا تبریزی --> تبریزی، میرزا آقا

میرزا آقاخان کرمانی --> آقاخان کرمانی